Giấy phép GPL ( GNU General Public License )

 • Giấy phép GNU hiện đang có 2 phiên bản được sử dụng phổ biến là GPL-2.0 và GPL-3.0.
 • Phiên bản mới nhất ( GPL-3.0 ) phát hành ngày 29-06-2007 .
 • Nội dung license : https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 • Quyền lợi khi sử dụng phần mềm áp dụng giấy phép GPL :
  • Được sao chép và phân phối chương trình, được yêu cầu trả phí cho việc phân phối đó .
  • Được thay đổi chương trình để sử dụng cho mục đích cá nhân .
  • Được phân phối bản đã được thay đổi đó .
 • Nghĩa vụ :
  • Khi sao chép và phân phối chương trình, phải đính kèm các thông báo về bản quyền gốc và không bảo hành( trừ trường hợp có văn bản thêm về quy định bảo hành)
  • Khi phân phối bản đã được thay đổi bởi bản thân, phải chú thích rõ đó là bản đã được thay đổi, các thành phần được thay đổi, và áp dụng giấy phép GNU cho bản đã được thay đổi đó .
  • Khi phát hành chương trình phải công khai mã nguồn của chương trình, đồng thời phải công bố mã nguồn của chương trình trong tối thiểu 3 năm mà không được đòi một khoản phí nào từ những người yêu cầu mã nguồn trừ chi phí vận chuyển hay tương đương .